Myšlienka internetovej stránka mechossi vznikla už koncom roka 2006.Prvotná myšlienka bola vytvoriť stránku, ktorá bude určená predovšetkým pre študentov mechanizačnej fakulty vytvorená študetmi a ukázať život na fakulte zo študentského prostredia. Oficiálna stránka fakulty existuje, ale každý mechoš vie, že niektoré informácie sa dozvie iba od mechošov.A to je cieľom i celého projektu- priblížiť prostredie študentské, pomôcť mechošom pri štúdiu.

Od februára 2007 fungovala stránka mechossi.szm, ktorá ešte len v prvotnej verzii dokazovala, že je o ňu záujem.Postupne ako sa stránka rozširovala a poskytovala stále nové možnosti študentom už portál szm neposkytoval potrebné možnosti a tak sme začali hladať nový portál. Od 12.7.2007 sa celá stránka presťahovala na portál azbase.net. Po presťahovaní sa spustila úplne nová verzia a dizajn stránky. Rozšírili sa pomôcky študentom, pribúdali videa a fotky.Ďalším dôležitým dátumom je 28.10.2007 kedy sa podarilo spustiť mechošské fórum. Fórum sa hneď po spustení stalo obľúbeným a táto forma komunikácie je teraz v móde =o).

Stránka v žiadnom prípade nechce rozširovať ťaháky prípadne iné pomôcky na porušovanie školského poriadku.Za obsah fóra a ani za veci, ktoré sú na stránke autori nenesú žiadnu zodpovednosť a neoverujeme ich pravdivosť. Hlavné upozornenie dávame pre tých študentov, ktorí iba skopírujú obsah protokolov a odovzdajú.Tieto protokoly neslúžia na "bitove skopírovanie", ale iba ako pomôcka ako daný protokol spracovať a odovzdať


Mechošská stránka je optimalizovaná pre rozlíšenie 1024 x 768. Je tostavaná v prehliadačoch IE, Opera, Firefox. Samozrejme odlišnosti jednotlivých prehliadačoch sú badateľné aj tak.Ale snažili sme sa tieto odlišnosti minimalizovať čo najmenej.V titulnej stránke je odkaz na internetove vysielanie populárnej hudobnej stanici TV Očko. Čo, ale vyžaduje v niektorých prípadoch doinštalovať potrebné moduly, na ktoré Vás prehliadač upozorní.S plynulím pozeraním samozrejme súvisí aj rýchlosť Vašeho pripojenia.Pri tvorbe stránky bol použitý programovací jazyk javascript a štýly css. Preto je potrebné použiť prehliadač ,ktorý ich podporuje. Aby sa stránka zobrazila korektne. Ak použijete vyšie uvedené prehliadače,nemali by ste mať problém. Zo štatistiky je vidieť, že stránka bola načítaná aj v zariadení, ktoré bežalo na systéme Symbian. Po našom odskúšaní sme sa potvrdili, že stránka funguje aj v mobilnom telefóne, či PDA. Samorejme, vela funkcii a niektoré možnosti nefungovali tak ako by mali. V blízkej budúcnosti by mala byť spustená aj wap verzia mechošskej stránky.

Vaše primomienky, návrhy, pomôcky prípadne akékoľvek otázky píšte na mechossi@gmail.com
ICQ: 339131720
SKYPE: